Potřebujete něco přeložit?

Nabízíme Vám kvalitní a rychlé překlady z angličtiny do češtiny
a z češtiny do angličtiny bez nutnosti úředního ověření.

Obecná angličtina

Obchodní angličtina

Právnická angličtina

Co všechno překládáme

Dopisy, emaily, manuály, smlouvy, faktury, obchodní podmínky, životopisy, motivační dopisy, žádosti, webové stránky, nabídky, brožury, seminární, bakalářské, diplomové práce atp.

Jak dlouho si počkáte

Všechno se odvíjí od typu a délky textu, a od toho, jak moc na to spěcháte. Můžete to mít již za pár hodin nebo také dnů.

Co je expresní překlad

Někdy i včera bylo pozdě, a proto tady máme expresní překlady, v řádech hodin, maximálně však do druhého dne. Cena je v tomto případě navýšena o 20%.

Odsouhlasení ceny a termínu předem

Jakmile od Vás obdržíme požadovaný text a termín, do kdy jej potřebujete přeložit, zašleme Vám cenovou nabídku včetně termínu vyhotovení. Termínem se rozumí doba vyhotovení překladu od uhrazení faktury za překlad. Pokud souhlasíte, vystavíme Vám fakturu, po jejímž uhrazení začneme okamžitě překládat. Nemáte-li možnost okamžité platby a na překlad spěcháte, postačí zaslání potvrzení o úhradě.

Cena překladu

Cena překladu z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny je 400,-Kč za normostranu, u expresního překladu 500,- za normostranu.

Co je normostrana

Normovaná strana neboli normostrana (zkráceně NS) je textová stránka o pevně stanovené délce. Také je to jednotka, ve které se počítají překlady. Zpravidla se definuje jako určitý počet znaků (včetně symbolů a mezer, případně bez nich) nebo určitý počet slov. Normostranou se rozumí text o délce 1 800 znaků, což je přibližně asi 250 slov. Tento údaj zjistíte ve Wordu označením příslušného textu a na spodní liště se Vám zobrazí přesný počet.

Česká normostrana

  1. 1 800 znaků včetně mezer
  2. 30 řádků textu po 60 znacích
  3. 250 slov

V rámci české legislativy je definována v rámci zákona o znalcích a tlumočnících:
„Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“

Vyhláška č. 77/1993 Sb. § 24

Jak zjistíte počet normostran

Microsoft Office Word
Revize → Počet slov

Apple Iwork Pages
Zobrazit → Zobrazit počet slov