JAKOU VÝUKU ZVOLIT?

Prezenční

Výhody:

 • Máte přímý kontakt s lektorkou
 • Máte přímý sociální kontakt se svými kolegy
 • Lektorka dojede až na Vaše pracoviště
 • Máte oční kontakt

Nevýhody:

 • Neustálé problémy s hledáním volné zasedačky
 • Občas Vás někdo nakazí i obyčejnou rýmou
 • Nemůžete mít interaktivní cvičení
 • Občas mluví všichni
 • Občas se na někoho čeká
 • Občas Vás odvolá nadřízený

Online

Výhody:

 • Žádná omezení Vás nezastaví
 • Spojíte se odkudkoli
 • Interaktivní
 • Maximální pohodlí
 • Kamera není podmínkou
 • Poslechová cvičení jsou čistší
 • Mluví jen ten, kdo má slovo
 • Na nikoho se nečeká
 • Zasedačky nejsou blokovány výukou
 • Nemusíte nikam dojíždět
 • Není problém si domluvit náhradní termín
 • Používáte platformy, které znáte

Nevýhody:

 • Nemáte přímý kontakt s lektorkou
 • Nemůžete pracovat ve dvojcích
 • Může se stát, že selže technika

Ať už se rozhodnete jakkoli

• Výuka bude stejně kvalitní

• Obsah ani učebnice se nemění

• Délku a frekvenci výuky si určíte Vy

• Vstupní jazykový audit máte zcela zdarma

• Pokud zrušíte hodinu více jak 24 hod před zahájením, nebudeme Vám ji účtovat

• Nebudeme Vás stresovat žádnými náslechy z naší strany

• Platíte pouze práci lektorky, neživíte celý aparát

Co Vám tedy můžeme nabídnout

Obchodní angličtina

Firemní kurz obchodní angličtiny, který se věnuje nejrůznějším tématům z oblasti managementu, řízení firmy, marketingu, výroby, prodeje, rozvoje komunikačních a jemných dovedností.

Tento kurz je pro všechny, kteří chtějí získat jistotu a zdokonalit se v obchodní angličtině. Důraz je kladen především na komunikaci, tematicky laděnou slovní zásobu, psaní a poslech.

Kurz probíhá po celý rok, a to v prostorách firmy pod vedením zkušeného lektora angličtiny nebo přes online platformu ZOOM, Teams, …

Naučíte se:

 • Jak psát obchodní email
 • Jak bez obav telefonovat
 • Jak vést porady
 • Jak prezentovat
 • Jak se domluvit v hotelu a na letišti
 • Jak vést úspěšná obchodní jednání
 • Užitečné výrazy pro pracovní a společenské situace

Tematická náplň kurzu:

 • The company
 • Management
 • Travelling
 • Products and services
 • Business communication
 • Business emails
 • Negotiations
 • Offers and quotations
 • Complaints
Forma: prezenční/online
Obsazení:
max. 4 osoby
Učebnice: Business Result, Business Vocabulary in Use
Poznámka:
Nutný vstupní jazykový audit. Úroveň minimálně A1.
Cena: 400,-Kč/hod

Obecná angličtina

Firemní kurz obecného anglického jazyka dle jednotlivých jazykových úrovní zjištěných na základě jazykového auditu. Pro všechny, kteří se potřebují především domluvit v běžných situacích každodenního života, nejen v práci.

Cílem kurzu je získat solidní jazykový základ, schopnost pracovat s textem, porozumět mluvenému slovu a umět vyjádřit své myšlenky, potřeby a názory. Důraz je kladen na gramatiku, slovní zásobu, poslech a komunikaci.

Kurz probíhá po celý rok, a to v prostorách firmy pod vedením zkušeného lektora angličtiny nebo přes online platformu ZOOM, Teams, …

Naučíte se:

 • Konverzovat
 • Poskládat anglickou větu
 • Přehled slovesných časů a jak se mezi nimi zorientovat
 • Frázová slovesa
 • Předložky
 • Podmínkové věty
 • Tematickou slovní zásobu

Tematická náplň kurzu:

 • Konverzační témata
 • Tematická slovní zásoba
 • Frázová slovesa
 • Přehled slovesných časů
 • Poslechová cvičení apod.
Forma: prezenční/online
Obsazení:
max. 4 osoby
Učebnice: English Vocabulary in Use, English Grammar in Use
Poznámka:
Nutný vstupní jazykový audit
Cena: 400,-Kč/hod

Anglická obchodní korespondence

Velmi praktický kurz, jehož výsledky můžete vidět prakticky okamžitě. Kurz anglické obchodní korespondence se soustředí na formální i obsahovou stránku písemné firemní komunikace, nejpoužívanější obraty, slovní zásobu, i pravidla pro písemný kontakt s našimi klienty, dodavateli, nadřízenými, kolegy apod.

Tento kurz je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v anglické obchodní korespondenci, chtějí vypadat profesionálně, nebo si jen nevěří, neví, jak na to nebo si jen nejsou si jistí srozumitelností svého písemného projevu. Doporučujeme pro úroveň minimálně A2 a výše. Kurz je vyučován celoročně, popřípadě v intenzívní formě jednodenního školení.

Naučíte se:

 • Jak správně napsat obchodní dopis
 • Jaké obraty zvolit
 • Jak se neopakovat
 • Jak rozšiřovat slovní zásobu
 • Jak se vyjadřovat přesně a stručně
 • Jak působit zdvořile a profesionálně
 • Jakým chybám se vyhnout apod.

Tematická náplň kurzu:

 • First contacts
 • Office communication
 • Form and layout of business letters
 • Offers and quotations
 • Orders
 • Payments and reminders
 • Complaints
 • Common mistakes aj.
Forma: prezenční
Obsazení:
max. 10 osob
Délka:
celodenní, možno formou víkendového kurzu
Upozornění: nutná jazyková úroveň minimálně B1
Cena: 9.900,- Kč/kurz

Intenzívní dvoudenní kurz obchodní angličtiny

Velmi oblíbené školení, které maximálně zúročí čas jím strávený. Během dvou dnů intenzívního studia Vás připravíme na ty nejdůležitější oblasti každodenního pracovního života jako je telefonování, pracovní porady, prezentace, ale i přípravu na zahraniční návštěvu či cestu. Kurz se soustředí na nejpoužívanější obraty, slovní zásobu, pravidla pro psaní, komunikaci i písemný kontakt.

Toto školení je pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní angličtině a z časových či jiných důvodů jim nevyhovuje celoroční varianta kurzu. Doporučujeme pro úroveň minimálně A2 a výše. Kurz je vyučován v blocích.

Věnuje se nejrůznějším tématům z oblasti managementu, řízení firmy, marketingu a prodeje, rozvoje komunikačních a jemných dovedností, vztahů v zaměstnání a osobního rozvoje.

Naučíte se:

 • Jak správně napsat obchodní dopis
 • Jak bez obav telefonovat
 • Jak vést porady a prezentace
 • Jak se domluvit v hotelu a na letišti
 • Jak suverénně diskutovat a prezentovat
 • Jak vést úspěšná obchodní jednání
 • Užitečné výrazy a věty pro pracovní, obchodní a společenské situace
Forma: prezenční
Obsazení:
max. 10 osob
Délka:
dvoudenní, možno formou víkendového kurzu
Upozornění: nutná jazyková úroveň minimálně B1
Cena: 14.900,- Kč/kurz

Prezentace v angličtině

Školení vytvořené pro efektivní a úspěšnou prezentaci, která splní svůj účel, zaujme posluchače a díky které budete působit jako profesionál na svém místě. Naučíte se, že prezentace není jen pár řádků v PowerPointu a občas nějaký obrázek pro odlehčení. Ukážeme Vám, kde děláte chyby a jak se jich co nejrychleji zbavit.

Kurz je pro všechny, kteří chtějí získat jistotu a zdokonalit se v prezentacích.

Naučíte se:

 • Účel prezentací
 • Jak by měla vypadat správná prezentace
 • Jak se připravit na prezentaci
 • Jak překonat nervozitu
 • Jak si získat pozornost posluchačů
 • Nejčastější chyby v prezentacích
 • Řešení obtížných situací
 • Jak zodpovídat otázky
 • Technické problémy
 • Individuální konzultace

Tematická náplň kurzu:

 • Význam prezentací
 • Struktura prezentací
 • Publikum
 • Příprava prezentace
 • Vzhled prezentace
 • Handouty
 • Technická připravenost
 • Jak vystupovat během prezentace
 • Otázky
 • Komplikace
 • Tipy na zvládnutí nervozity
 • Prezentace v cizím jazyce
Forma: prezenční
Obsazení:
max. 10 osob
Délka:
celodenní, možno formou víkendového kurzu
Upozornění: nutná jazyková úroveň minimálně B1
Cena: 9.900,- Kč/kurz

Potřebujete víc?

Navštivte nás v Business Etiquette

Business Etiquette logo

pro školení obchodní etikety a soft skills
prezenčně i online